OGŁOSZENIA

ENERGOMAR Marcin Zabost uzyskał dofinansowanie na zakup środków trwałych w postaci kontenera i zestawów dystrybucyjnych, w ramach Działania 3.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, III osi priorytetowej Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.